ژینکو بیلوبا

ژینکو بیلوبا

برای قیمت تماس بگیرید

دسته بندی برچسب

ژینکو بیلوبا

نام فارسی: ژینکو بیلوبا
نام علمی: Ginkgo biloba
نام انگلیسی: Ginkigo – Medien hair tree
نوع گیاه: درخت
ارتفاع: ۲۴۰۰-۳۵۰۰ سانتی متر
گستردگی: ۱۵۰۰-۲۵۰۰ سانتی متر
نیاز نوری: آفتاب کامل, سایه آفتاب
شرایط محیطی: خاک قلیایی یا خنثی، خاک لمونی، خاک مرطوب
کاربرد: درخت زینتی در باغ ها، در شرایط ساحلی، محوطه شهری و پارک ها، درخت مناسب خیابان، چمن و گلدان
توضیحات: میوه شیرین، طعم شیرین و نامطبوع، پهن برگ ولی قرابت نزدیکی به سوزنی برگ ها دارد، در منظر سازی رنگ برگ ها، رنگ پائیز برگ ها، چرمی بودن برگ ها مهم است، مقاوم به آلودگی هوا، تکثیر از طریق بذر و پیوندها می باشد.

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

تماس با مدیریت