گازانیا

گازانیا

برای قیمت تماس بگیرید

دسته بندی

گازانیا

گازانیا
نام فارسی: گازانیا
نام علمی: Gazania Aztec Queen
نام انگلیسی: Treasure Flower
نوع گیاه: گیاه فصلی
ارتفاع: ۲۰ – ۱۵ سانتی متر
گستردگی: ۳۰ سانتی متر
نیاز نوری: آفتاب کامل
شرایط محیطی: خاک اسیدی، خاک قلیایی، اقلیم های گرم و خشک و معتدله
کاربرد: حاشیه کاری، باغهای صخره ای، تپه های خاکی، به صورت توده ای استفاده می شود.
توضیحات: گیاهی مناسب گلکاری در مقیاس کوچکاست ، گلهای چند رنگ در طول سال، در آب و هوای معتدل رشد خوبی دارد. نیازمند خاک خوب و دوستدار گرما.

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

تماس با مدیریت