یاسمن زرد

یاسمن زرد

برای قیمت تماس بگیرید

یاسمن زرد

یاسمن زرد
نام فارسی : یاسمن زرد
نام علمیJasminum fruticans :
نام انگلیسی:jasmine
خانواده:Oleaceae
زادگاه : سراسرنواحی مدیترانه ای،قفقازوایران،ترکمنستان
گیاهشناسی:
درختچه ایستاده بابرگهای متناوب،سه برگچه ای،به ندرت ساده،برگچه هاواژسرنیزه ای یابیضوی،باگلهای زردقیفی شکل که دراواخراردیبهشت ماه ظاهرمی شوند.
نیازها:
درخاک حاصلخیزاعم ازرسی وگچی وترجیحا”درقسمت روشن ونورگیربه خوبی رشدمی کند.

ازدیاد:
قلمه چوب نیمه سخت دراواخرتابستان،خوابانیدن شاخه دربهاریاتابستان،جداکردن پاجوش دربهار.

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

تماس با مدیریت