یوکاباغی

یوکاباغی

برای قیمت تماس بگیرید

کد محصول453434 دسته بندی برچسب

یوکاباغی

یوکا باغی
نام فارسی: یوکا باغی
نام علمی: Yucca filamentosa
نام انگلیسی: Adam’s Needle Yucca
نوع گیاه: درختچه
ارتفاع: ۱۸۰ – ۶۰ سانتی متر
گستردگی: ۱۵۰ سانتی متر
نیاز نوری: آفتاب کامل
شرایط محیطی: اقلیم خشک، اقلیم گرم
کاربرد: کاشت بصورت ردیفی در وسط بلوارها، کاشت در حیاط منازل، ادارات، کاشت در پارکها، کاشت در گلخانه های داخل خانه.
توضیحات: برگهای شیشه مانند و کمر دار دارای نوک تیز، خوشه های گل بزرگ به رنگ سفید، بنفش در صورت رشد کافی از وسط درختچه بیرون می آید. در صورت رشد زیاد ساقه بلند می شود و برگهای خشک بایستی جدا گردد.

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

تماس با مدیریت