قیمت کاج لاوسون Tag

سرو لاوسون   شبه سرو لاوسون / کامیس پاریس  -  LAWSON CYPRESS CHAMAECYPARIS LAWSONIANA : نام علمی   CUPRESSACEAE  - سرو : خانواده اورِگان و کالیفرنیا : بومی منطقه Port Orford cedar ، Chamaecyparis   شبه سرو لاوسون / کامیس پاریسشبه سرو لاوسون / کامیس پاریس دانستنی های علمی:درخت "سرو لاوسون" یا "کامیس پاریس" نوعی شبه سرو...

تماس با مدیریت