رزماری

رزماری

برای قیمت تماس بگیرید

دسته بندی برچسب

رزماری

رزماری
نام فارسی : رزماری
نام علمی Rosmarinus officinalis :
نام انگلیسی: rosemary
خانواده: Labiatae
زادگاه : اروپای جنوبی وحوالی مدیترانه
گیاهشناسی:
درختچه معطرهمیشه سبزبه ارتفاع ۲متر(حداکثربلندی وگستردگی آن ۵/۱متراست.)دارای فرم متراکم ،برگهای باریک متقابل باسطح فوقانی سبزتیره وسطح تحتانی باکرکهای نمدی سفیدضخیم،گلهاکوچک به رنگ آبی مایل به بنفش که ازاواسط بهارتااوایل تابستان وگاهی اوقات درپائیزظاهرمی شوند.
نیازها:
نیازبه محل آفتابی وخاک معمولی بازهکش خوب دارد.نسبت به سرمانسبتا”مقاوم است وتادمای ۵-درجه سانتی گرادراتحمل می کندامادرمناطق سردبهتراست آنرادرضلع جنوبی یاغربی دیوارکاشت.
ازدیاد:
گرفتن قلمهازشاخه هایی که چوب آنها کمی سخت شده درتابستان یاپائیزوریشه دارکردن آنهادرشاسی سرد،کاشت بذردربهاردرخاک شنی درشاسی سرد.
کاربرد:
مناسب ایجادپرچین،ازبرگ خشک شده آن جهت تردنمودن گوشت استفاده می شود،کاربرددارویی نیزدارد.

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

تماس با مدیریت