سنجد شیرین

سنجد شیرین

برای قیمت تماس بگیرید

دسته بندی برچسب

سنجد شیرین

سنجد شیرین
نام فارسی: سنجد شیرین
نام علمی: Elaeagnus angustifolia
نام انگلیسی: Russian olive
نوع گیاه: درخت
ارتفاع: ۷۵۰ – ۴۵۰سانتی متر
گستردگی: ۶۰۰ – ۴۰۰سانتی متر
نیاز نوری: آفتاب کامل, سایه آفتاب
شرایط محیطی: اقلیم گرم، اقلیم سرد
کاربرد: کاشت در منازل، در کنار جاده ها، در وسط باند اتوبان ها
توضیحات: دارای برگ های نقره ای است و میوه نارنجی آن در پاییز ظاهر می شود. گلها به رنگ زرد و معطر می باشند.

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

تماس با مدیریت